Log in

Cookies must be enabled in your browserHelp with Cookies must be enabled in your browser

Is this your first time here?

Samodzielna rejestracja na platformie edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu po potwierdzeniu przez administratora systemu.

Użytkownik rejestruje się na platformie podając:
  • nazwę użytkownika,
  • hasło: co najmniej 8 znaków, z czego jedna wielka litera, cyfra i znak specjalny (np. !@#$%^&*()_-+':/><.,)
  • adres email,
  • imię
  • nazwisko

Po autoryzacji przez administratora, użytkownik zostaje poinformowany drogą elektroniczną (email) o prawidłowej rejestracji na platformie.