Kurs na platformie edukacyjnej Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

Kurs jest przykładem możliwości platformy edukacyjnej CKUiP